Tập trước
Tập tiếp theo
Tắt đèn
Báo lỗi
2.7K lượt xem

Thiên Võ Đại Lục, lấy võ vi tôn, phế vật không có võ lực thì xác định là sẽ bị kẻ khác bắt nạt.

Link Phu 1link phu 2link phu 3link phu 4
Tắt Quảng Cáo