Tập trước
Tập tiếp theo
Tắt đèn
Báo lỗi
266.1K lượt xem

Thần Võ Thiên Tôn, The Legend of Sky Lord

Ta đến từ hư không, giơ tay chư thiên băng toái, trở tay hoàng tuyền mất đi, ta là ma, là thần, là tiên, là người. Ta là Tiêu Thần, cũng là chúa tể của vạn vật.

#Link phụ#Link phụ 2#Link phụ 3
Tắt Quảng Cáo