Tập trước
Tập tiếp theo
Tắt đèn
Báo lỗi
99.5K lượt xem

Một thiếu niên bị khinh phế vật, trong họa có phúc kiếm được công pháp nghịch thiên. Từ đó hắn có được nhục thân vô địch, tung hoành thiên hạ, kiếm trảm thần hồn, khiến kẻ khác phải sợ hãi.

Cảnh giới:

Đoán Thể

Vận Linh

Tạo Khí

Thoát Thai

Vương Giả

Hoàng Giả

Thần Cảnh

Thiên Thần

Vĩnh Hằng Chân Thần

Thần Vương

Nửa Bước Đại Năng (Bán Thánh)

Thánh Cảnh

Đại Thánh

Thánh Chủ

Chí Tôn (Ngụy Chí Tôn – Đại Chí Tôn – Vũ Trụ Chí Tôn – Tôn Chủ)

Đế Cảnh

Đại Đế

Chư Thiên Đế

Vô Thượng

Cấm Kỵ (Tiên Vương).

#Link phụ 2#Link phụ 2
Server #2
 • 90
 • 89
 • 88
 • 87
 • 86
 • 85
 • 83
 • 84
 • 81
 • 82
 • 66
 • 79
 • 78
 • 70
 • 69
 • 67
 • 68
 • 75
 • 71
 • 72
 • 73
 • 77
 • 74
 • 76
 • 64
 • 65
 • 59
 • 63
 • 61
 • 60
 • 62
 • 58
 • 57
 • 55
 • 56
 • 54
 • 53
 • 52
 • 51
 • 50
 • 48
 • 49
 • 47
 • 46
 • 45
 • 44
 • 42
 • 43
 • 41
 • 39
 • 40
 • 37
 • 38
 • 36
 • 35
 • 34
 • 33
 • 32
 • 31
 • 30
 • 29
 • 28
 • 27
 • 26
 • 25
 • 24
 • 23
 • 22
 • 21
 • 20
 • 19
 • 18
 • 17
 • 16
 • 15
 • 14
 • 13
 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
Tắt Quảng Cáo