Tập trước
Tập tiếp theo
Tắt đèn
Báo lỗi
33.7K lượt xem
exo

Hệ thống đánh dấu vạn giới chúc mừng bạn, đánh dấu đỉnh Tuyệt Vân Phong thành công. Chúc mừng bạn đạt được phần thưởng: Vĩnh Động Đan Điền – Linh vĩnh viễn không thiếu hụt, tu luyện Vĩnh Động Đan Điền là cơ mật cao nhất vạn giới. Linh là thần vật chí tôn có thể vô hạn sử dụng, đến Cổ Chi đại đế đều hâm mộ là không thể có được.

#Link phụ#Link phụ 2#Link phụ 3#Link phụ#Link phụ
Tắt Quảng Cáo