Xem thuyết minh Hoạt hình 3D Trung Quốc thuyết minh tại đây nhé: https://hh3dhay.com/
Xin Chúc Mừng
 Trúc cơ  bckiz1403 Đã Thăng Cấp Lên Level 3  Trúc cơ  No Name Đã Thăng Cấp Lên Level 4  Kim đan  Thuỷ Nguyên Đã Thăng Cấp Lên Level 5  Trúc cơ  Kẻ Du Hành Đã Thăng Cấp Lên Level 4  Trúc cơ  Cổ Đế Đã Thăng Cấp Lên Level 3  Trúc cơ  zombie đại đế Đã Thăng Cấp Lên Level 4  Nguyên Anh  Đại Đế Đã Thăng Cấp Lên Level 13  Nguyên Anh  Hư Không Đại Đế Đã Thăng Cấp Lên Level 13  Đạo Tôn  HH3DHAY Đã Thăng Cấp Lên Level 130  Trúc cơ  RIMURU Tempest Đã Thăng Cấp Lên Level 3

Nghịch Thiên Chí Tôn

Nghịch Thiên Chí Tôn
visibility 30,272
Tên khác
False
Trạng thái
Đang Cập Nhật
Điểm
9 || 6 đánh giá
Phát hành
2021
Thời lượng
158/160
Lượt Xem
30,272

Nội dung

PHIM ĐƯỢC CẬP NHẬT 1 TẬP MỖI THỨ 2,THỨ 6, HÀNG TUẦN

PHIM ĐƯỢC CẬP NHẬT  MỖI THỨ 2 VÀ THỨ 6 HÀNG TUẦN Main: Đàm Vân (kiếp trước là Hồng Mông Chí Tôn) Gái: Thẩm Tố Băng, Mục Mộng Nghệ ( Đường Mộng Nghệ), Chung Ngô Thi Dao (Tư Hồng Thi Dao), Nam Cung Ngọc Thấm, Đường Hinh Doanh, Hoàng Phủ Ngọc (Đàm Đài Tiên Nhi), Công Tôn Nhược Hi, Cơ Ngữ Yên, Hiên Viên Nhu, Âu Dương Thiên Thiên, Tiết Tử Yên, Đông Phương Ngọc Thấu, Phương Tử Hề, Ngu Vân Hề, Tân Băng Tuyền, Trưởng Tôn Hiên Thất (Hỗn Độn Chí Tôn), Phùng Khuynh Thành Cảnh giới tu luyện Phàm giới: Linh Thai Cảnh, Thai Hồn Cảnh, Luyện Hồn Cảnh, Thần Hồn Cảnh, Thánh Hồn Cảnh, Hồn Mạch Cảnh, Thần Mạch Cảnh, Thần Vực Cảnh, Vực Thai Cảnh, Vũ Hóa Cảnh ( mỗi cảnh giới chia làm 9 cấp và đại viên mãn)Tiên giới: Phạt Tiên Cảnh, Luyện Tiên Cảnh, Đế Nhân Cảnh, Đế Thánh Cảnh, Đế Vương Cảnh, Đế Hoàng Cảnh, Đại Đế Cảnh (mỗi cảnh giới chia từ cấp 1 đến 12)Thần giới: Nhân Thần Cảnh, Địa Thần Cảnh, Thiên Thần Cảnh, Bán Thánh Cảnh, Đại Thánh Cảnh, Thánh Vương Cảnh, Thánh Hoàng Cảnh, Thần Vương Cảnh, Vĩnh Hằng Cảnh ( mỗi cảnh giới chia từ cấp 1 đến 9)Vĩnh Hằng Hóa Vũ: Nhân Đạo Vạn Vật Cảnh - Thượng Thần Cảnh, Thiên Đạo Giới Phạt Cảnh - Thần Tôn Cảnh, Càn Khôn Hồng Mông Cảnh - Chí Tôn Cảnh, Thần Đạo Thủy Nguyên Cảnh - Tổ Thần Cảnh, Vạn Vật Hóa Hư Cảnh - Tổ Vương Cảnh Thế Giới Chí Cao: Tổ Hoàng Cảnh -Thương Thiên Chi Tôn , Tổ Đế Cảnh - Bá Vương Vũ Trụ, Tổ Thánh Cảnh, Đạo Nhân Cảnh, Đạo Thần Cảnh, Đạo Vương Cảnh, Đạo Hoàng Cảnh, Đạo Đế Cảnh, Đạo Thánh Cảnh, Đạo Tổ Cảnh, Chí Cao Đạo Tổ Cảnh

Từ Khóa

Bình luận (17)
refresh
north