Xem thuyết minh Hoạt hình 3D Trung Quốc thuyết minh tại đây nhé: https://hh3dhay.com/
Xin Chúc Mừng
 Kim đan  nhất kiếm chén thời không Đã Thăng Cấp Lên Level 5  Đạo Tôn  HH3DHAY Đã Thăng Cấp Lên Level 130  Trúc cơ  Hạo Nhiên Đã Thăng Cấp Lên Level 3  Trúc cơ  Cổ Đế Đã Thăng Cấp Lên Level 3  Nguyên Anh  Hư Không Đại Đế Đã Thăng Cấp Lên Level 13  Trúc cơ  zombie đại đế Đã Thăng Cấp Lên Level 4  Kim đan  Thuỷ Nguyên Đã Thăng Cấp Lên Level 5  Trúc cơ  No Name Đã Thăng Cấp Lên Level 4  Trúc cơ  bckiz1403 Đã Thăng Cấp Lên Level 3  Nguyên Anh  Đại Đế Đã Thăng Cấp Lên Level 13

Đấu Phá Thương Khung Phần 5

Đấu Phá Thương Khung Phần 5
visibility 33,511
Tên khác
Đấu Phá Thương Khung: Học Viện Già Nam, Fights Break Sphere Season 5
Trạng thái
Đang Cập Nhật
Điểm
7.3 || 28 đánh giá
Phát hành
2022
Thời lượng
30/52
Lượt Xem
33,511

Nội dung

PHIM ĐƯỢC CẬP NHẬT 1 TẬP MỖI CHỦ NHẬT, HÀNG TUẦN

PHIM ĐƯỢC CẬP NHẬT 1 TẬP MỖI TRƯA CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN Main: Tiêu ViêmVợ: Thải Lân (Mỹ Đỗ Toa), Huân Nhi Hệ thống tu luyện:Đấu khí (mỗi cấp chia làm 9 tinh): Đấu giả, Đấu sư, Đại đấu sư, Đấu linh, Đấu vương, Đấu hoàng, Đấu tông, Đấu tôn, Đấu thánh, Đấu đếĐấu kỹ (mỗi giai chia làm sơ, trung, cao cấp): Hoàng giai, Huyền Giai, Địa Giai, Thiên GiaiTinh thần lực: Thiên cảnh, Đế cảnhLuyện dược sư, đan dược: từ nhất phẩm đến cửu phẩm rồi đến Đế Phẩm, Dị HỏaThể chất: Ách Nan Độc Thể, Bích Xà Tam Hoa Đồng-Dị hỏa bảng (23 loại)Viêm Đế, Hư Vô Thôn Viêm, Tịnh Liên Yêu Hỏa, Kim Đế Phần Thiên Viêm, Sinh Linh Chi Diễm, Bát Hoang Phá Diệt Diễm, Cửu U Kim Tổ Hỏa, Nghiệp Hỏa Hồng Liên, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, Cửu U Phong Viêm, Cốt Linh Lãnh Hỏa, Cửu Long Lôi Cương Hỏa, Quy Linh Địa Hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm, Hải Tâm Diễm, Hỏa Vân Thủy Viêm, Hỏa Sơn Thạch Diễm, Phong Lôi Phẫn Nộ Diễm*, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Tu La Huyết Diễm*, Tái Sinh Viêm*, Vạn Thú Linh Hỏa, Huyền Hoàng ViêmCác lửa khác: Hóa Sinh Hỏa, Lưu Ly Liên Tâm Hỏa, Huyết Yêu Diễm Hỏa, Tử Hỏa

Từ Khóa

Bình luận (50)
refresh
north