Xem thuyết minh Hoạt hình 3D Trung Quốc thuyết minh tại đây nhé: https://hh3dhay.com/
Xin Chúc Mừng
 Trúc cơ  bckiz1403 Đã Thăng Cấp Lên Level 3  Nguyên Anh  Đại Đế Đã Thăng Cấp Lên Level 13  Trúc cơ  Cổ Đế Đã Thăng Cấp Lên Level 3  Trúc cơ  Hạo Nhiên Đã Thăng Cấp Lên Level 3  Kim đan  nhất kiếm chén thời không Đã Thăng Cấp Lên Level 5  Trúc cơ  RIMURU Tempest Đã Thăng Cấp Lên Level 3  Đạo Tôn  HH3DHAY Đã Thăng Cấp Lên Level 130  Nguyên Anh  Hư Không Đại Đế Đã Thăng Cấp Lên Level 13  Trúc cơ  zombie đại đế Đã Thăng Cấp Lên Level 4  Trúc cơ  Kẻ Du Hành Đã Thăng Cấp Lên Level 4
north