Xem thuyết minh Hoạt hình 3D Trung Quốc thuyết minh tại đây nhé: https://hh3dhay.com/
Xin Chúc Mừng
 Nguyên Anh  Đại Đế Đã Thăng Cấp Lên Level 13  Trúc cơ  zombie đại đế Đã Thăng Cấp Lên Level 4  Trúc cơ  No Name Đã Thăng Cấp Lên Level 4  Trúc cơ  Kẻ Du Hành Đã Thăng Cấp Lên Level 4  Trúc cơ  bckiz1403 Đã Thăng Cấp Lên Level 3  Nguyên Anh  Hư Không Đại Đế Đã Thăng Cấp Lên Level 13  Đạo Tôn  HH3DHAY Đã Thăng Cấp Lên Level 130  Kim đan  Thuỷ Nguyên Đã Thăng Cấp Lên Level 5  Trúc cơ  Hạo Nhiên Đã Thăng Cấp Lên Level 3  Trúc cơ  Cổ Đế Đã Thăng Cấp Lên Level 3

Lịch Sử Xem

north